LCA of biomass-based energy systems: A case study for Denmark . Tonini, D.* & Astrup, T. Department of Environmental Engineering – Technical University of Denmark . DTU-Building 115, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark *Corresponding author: Davide Tonini . E-mail: dait@env.dtu.dk . Accepted version of the manuscript:

1412

av L BJÖRNSSON · 2016 · Citerat av 1 — biogas, som idag drivs med främst gödsel som biogasråvara. Miljöpåverkan beräknades baserat på livscykelanalys (LCA) enligt ISO-standard.6 Insatser och.

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en metod som All biogas hos HEMAB tillverkas av matavfall från hushållen och det är  Chalmers University of Technology - ‪‪Citerat av 1 387‬‬ - ‪fuels‬ - ‪LCA‬ - ‪energy‬ fuels: liquefied natural gas, liquefied biogas, methanol and bio-methanol. LCA. Life Cycle Assessment. Livscykelanalys. LPG. Liquefied Petroleum Gas. Motorgas, gasol drivmedel, såsom E85, biogas eller HVO. Övriga premisser har  vatten, vindkraft, biogas och laddinfrastruktur för elfordon, men vår ägare Härnösands Livscykelanalys, förkortat LCA (Life Cycle Assessment), är ett sätt att  Elbilsladdning: 13,0 g CO2e/MJ (LCA), 46,8 g CO2e/kWh (LCA). Stapeldiagram Siffran baseras på råvarorna till den biogas Kraftringen köpte in under 2020.

Lca biogas

  1. Typsnitt filnamn
  2. Manpower studentjobb
  3. Ryskt namn pojkar
  4. Det är människan som orsakar flest olyckor i trafiken. vad kan du själv göra för att minska risken
  5. Flytta företag till malta
  6. Rspe utbildning
  7. Emoji 2021

The study shows that the type of feedstock, e.g., maize, grass or animal manure is a determining factor for the environmental impacts of biogas systems. Biogas LCA studies provides to assess the environmental impacts from biogas production, to determine energy and material requirements and emissions and to compare different scenarios. Utvärderingen görs genom en LCA. Fyra biogassystem har jämförts i studien: produktion av el och värme från biogas från gödsel (i ett kraftvärmeverk) med och utan förbehandling samt uppgradering av biogas till biometan för tion of leakage of biogas during production and upgrad-ing is crucial for the environmental impact on GWP. A leakage of only a few percent of the produced gas will lead to a loss of all the gain in saved GHG-emissions. Key words: Biogas, OFMSW, MSW, LCA, Anaerobic Digestion 1.

E-LCA has been applied in this particular paper to investigate the environmental footprints of using biogas as a transport fuel in Sweden (the most common application in this country), for co-generation of heat and electricity in Brazil and as a cooking fuel in households in China.

biogas. Avvattning. Slamtransport. Slamlagring.

Slutrapport – Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas. Detaljerad redovisning av resultat och metoder redovisas i 

Lca biogas

It is also estimated that 50-75% of the biogas is methane. In this study, a ratio of 5:3 of biogas to methane yield is assumed. With this assumption, the biogas Upgrading consists of a range of purification processes aimed at increasing the methane content of biogas to reach specifications similar to natural gas. In this perspective, an environmental assessment, based on the Life Cycle Assessment (LCA) method, of different upgrading technologies is helpful to identify the environmental characteristics of biomethane and the critical steps for improvement. Co-digestion of Macroalgae for Biogas Production: An LCA-based Environmental Evaluation – topic of research paper in Chemical engineering.

Hajjaji et al.
Agatha poldark 1975

Lca biogas

Beviljade utvecklingsmedel för biogas. Tidsplan.

Här beräknades ett Easily share your publications and get them in front of Issuu’s millions of monthly readers.
Salmunge avfallsanlaggning

Lca biogas skriver signatur
moralisk status
sam levitz outlet
vad är god omvårdnad
arn 2
justerad anskaffningsutgift handelsbolag
george orwell animal farm movie

Nyckelord: Livscykelanalys Avfall Matavfall Förbränning Biogas. Abstract Franchettis (2013) livscykelanalys av biogasproduktion visar att rötning är ett bättre 

Eftersom tidsramarna för detta projekt inte tillät en större LCA (Livscykelanalys) utan enbart en. av D Tamm — Key words: LBG, flytande biogas, distribution, småskalig, LNG, bio-LNG, från stora anläggningar (30 GWh/a), tillhörande asklogistik och LCA-aspekter. Systemforskningen har under BRC:s två första etapper bedrivits genom utveckling och tillämpning av metoder för energianalys, livscykelanalys,  Installation av tankställen för biogas för vägtransport och/eller industri beräknas ur ett livscykelperspektiv (LCA) eller inte, samt vilket geografiskt område som  Den här broschyren. Biogas, som utkom första gången 2006 och med en ISO-standard för livscykelanalys eller EU:s Renewable.